Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je naša kompanija od 01.01.2010. godine
prestala sa stručnim marketingom vezanim za preparat Postinor2.
Shodno tome nije više u našoj nadležnosti da odgovaramo na Vaša postavljena pitanja.

 

Goodwill Pharma